Home / ANBI

ANBI

De Islamitische Stichting Lombok in  Utrecht  heeft een ANBI beschikking met fiscaalnummer 804182565.

Het belangrijkste voordeel van de ANBI-status is dat giften, legaten en erfstellingen zijn vrijgesteld van
erf- en schenkbelasting.

Bovendien mag een gift aan een instelling met ANBI-status, binnen zekere voorwaarden, afgetrokken worden bij de belastingaangifte van de gever.

klik hier om dat te controleren bij de belastingdienst.

In de zoek opdracht u kunt de volgende gegevens gebruiken:

Instelling Islamitische Stichting Lombok
Vestigingsplaats Utrecht
    •                     Klik hier voor het inzien van onze                                     begroting voor het jaar 2018
     • Jaaroverzicht 2018

      • Klik hier voor het Jaaroverzicht 2018 Exploitatierekening.
      • Jaaroverzicht 2019 : wordt momenteel aangewerkt.