• Help mee met de kosten van moskee Assoenna Utrecht

    ” degene die een moskee bouwt al is het ter grootte van een nest van een vogel of zelfs kleiner, Allaah zal voor hem een huis bouwen in het Paradijs ” (Sunan Ibn Maajah)

  • MOSKEE Assoenna HEEFT EEN ANBI STATUS

    De moskee Assoenna Utrecht is in het bezit van een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dat betekent dat u uw gift aan onze stichting kunt aftrekken van de belasting indien u voldoet aan de voorwaarden van de belastingdienst. Voor meer informatie, bezoek de website van de belastingdienst.

  • “Een dienaar van Allah zal tijdens de Dag des Oordeels blijven staan tot hij ondervraagd wordt over zijn ouderdom en hoe hij die besteed heeft; en over zijn kennis en wat hij ermee gedaan heeft en over zijn rijkdom en wat hij ermee gedaan heeft; en over zijn lichaam en hoe hij het opgebruikt heeft” (Tirmidhie: Hasan Sahih)

Assalamoe allaikoem geliefde broeders en zusters,
Alhamdoelilah,

Moskee Assoenna start nieuwe project. wij willen het gebouw volledig renoveren en uitbreiden.

De profeet Mohammed (Vrede zij met hem) heeft gezegd: “Degene die een moskee bouwt omwille van Allah,
voor hem zal Allah de Verhevene een huis bouwen in het paradijs.” [Boukharie & Moeslim]

Meer info? komt binnenkort .

Wa baraka Allahoe feekom.
Wa salamoe allaikoem,

Bestuur Assoenna